Home > FAB > PVD

FAB > PVD

[SG15581] Ulvac Ceraus ZX-1000 PVD 

물품번호
15581
카테고리
FAB / PVD
날짜
2016-05-04 16:56:04
시리얼 넘버
SE96-9611-1
생산년도
1996
웨이퍼 사이즈
8
구성
Reflow x 1, Ti/TiN LTS x1, Degas x 1, Ti x 1, Al x 1 Cryo Pump: Cryo-T8PN w/ RS5Refrigerator x 4set Turbo Pump:TMP 202LM x1set
가격
Please login and contact seller
등록자에게 문의하기
SurplusGLOBAL Korea Tel : 82-31-615-6800
회원가입하시면,
장비 담당자와 직접 연락하실 수 있습니다.