Home > FAB > PVD

FAB > PVD

[SG15582] Ulvac Ceraus ZX-1000 PVD 

물품번호
15582
카테고리
FAB / PVD
날짜
2016-05-04 16:56:04
시리얼 넘버
ME95-4503
생산년도
1995
웨이퍼 사이즈
8
구성
Reflow x 1, Ti/TiN x 1, Degas x1, Al x 2 Cryo Pump: Cryo-T8S w/ RS10Refrigerator x 2set; Cryo Pump: Cryo-T8PN w/ RS5Refrigerator x 2set Turbo Pump:TMP 202LM x1set
가격
Please login and contact seller
등록자에게 문의하기
SurplusGLOBAL Korea Tel : 82-31-615-6800
회원가입하시면,
장비 담당자와 직접 연락하실 수 있습니다.