Home > FAB > RTP

FAB > RTP

[SG16287] AMAT Centura RTP DRY RP XE+. ? 2 chamber 

물품번호
16287
카테고리
FAB / RTP
날짜
2012-05-17 22:16:17
시리얼 넘버
317252
생산년도
2000
웨이퍼 사이즈
8
구성
Standard Frame, NBLL,HP,1x XE + , 1x DPN , Ni coated frame
가격
Please login and contact seller
등록자에게 문의하기
SurplusGLOBAL Korea Tel : 82-31-615-6800
회원가입하시면,
장비 담당자와 직접 연락하실 수 있습니다.