Home > FAB > PVD

FAB > PVD

[SG22143] AMAT Endura II Pre-Clean chamber METAL 

물품번호
22143
카테고리
FAB / PVD
날짜
2013-12-17 11:02:17
시리얼 넘버
SAP511-D
생산년도
2006
웨이퍼 사이즈
12
구성
Pre-Clean chamber only
가격
Please login and contact seller
등록자에게 문의하기
SurplusGLOBAL Korea Tel : 82-31-615-6800
회원가입하시면,
장비 담당자와 직접 연락하실 수 있습니다.