Home > FAB > PVD

FAB > PVD

[SG22147] Ulvac Ceraus ZX1000 PVD 

물품번호
22147
카테고리
FAB / PVD
날짜
2016-03-30 18:09:30
시리얼 넘버
ME99-4533-1
생산년도
2000
웨이퍼 사이즈
8
구성
Ti/TiN x 3, Degas x 1 Cryo Pump: Cryo-T8S w/ RS10 Refrigerator x 3set Turbo Pump:TMP 203LM x1set
가격
Please login and contact seller
등록자에게 문의하기
SurplusGLOBAL Korea Tel : 82-31-615-6800
회원가입하시면,
장비 담당자와 직접 연락하실 수 있습니다.