Home > FAB > CVD

FAB > CVD

[SG23740] Novellus C3 Triple SPEED NExT CVD 

물품번호
23740
카테고리
FAB / CVD
날짜
2014-08-31 15:58:31
시리얼 넘버
D12064A
생산년도
2008
웨이퍼 사이즈
12
구성
3 Ch NExT, MKS RPS, Leybold turbo pump. Missing: FI robot, Ch_C turbo pump,
가격
Please login and contact seller
등록자에게 문의하기
SurplusGLOBAL Korea Tel : 82-31-615-6800
회원가입하시면,
장비 담당자와 직접 연락하실 수 있습니다.