Home > FAB > PVD

FAB > PVD

[SG28798] AMAT Endura2 PVD 

물품번호
28798
카테고리
FAB / PVD
날짜
2017-04-10 19:48:10
시리얼 넘버
417843
생산년도
2008
웨이퍼 사이즈
12
구성
FI : 3Ports, Yasakawa single moving Robot. Endura2 MF w/ XP Robot, EFEM_Yaskawa FI Robot, Ch#1_IMP, Ch#3_PVD W, Ch#4_ PVD W, Ch#5_IMP
가격
Please login and contact seller
등록자에게 문의하기
SurplusGLOBAL Korea Tel : 82-31-615-6800
회원가입하시면,
장비 담당자와 직접 연락하실 수 있습니다.