Home > FAB > Asher

FAB > Asher

[SG29069] PSK DAS2000 PR Stripper 

물품번호
29069
카테고리
FAB / Asher
날짜
2016-08-22 21:24:22
시리얼 넘버
PDK05007
웨이퍼 사이즈
8
구성
ROTZE (DUAL ARM ) Robot, 2 x PM(Gen: Astex)
가격
Please login and contact seller
등록자에게 문의하기
SurplusGLOBAL Korea Tel : 82-31-615-6800
회원가입하시면,
장비 담당자와 직접 연락하실 수 있습니다.