Home > FAB > CVD

FAB > CVD

[SG29173] AMAT Producer SE ACL/DARC 

물품번호
29173
카테고리
FAB / CVD
날짜
2016-03-03 12:19:03
시리얼 넘버
409953
생산년도
2006
웨이퍼 사이즈
12
구성
FI:2Ports, Kawasaki 2 fixed Robots. ACL x 2 Ch', NIT(DARC) x 1Ch'
가격
Please login and contact seller
등록자에게 문의하기
SurplusGLOBAL Korea Tel : 82-31-615-6800
회원가입하시면,
장비 담당자와 직접 연락하실 수 있습니다.