Home > FAB > PVD

FAB > PVD

[SG29490] AMAT Endura CL PVD 

물품번호
29490
카테고리
FAB / PVD
날짜
2017-11-07 10:18:07
시리얼 넘버
405615
생산년도
2005
웨이퍼 사이즈
12
구성
EFEM(3Ports, Yaskawa), BLUE 2 x Al-Cu , 2 x TiN, 2 x Degas, Sumitomo Cryo Pump, VHP Robot, ENI Optima DC Source
가격
Please login and contact seller
등록자에게 문의하기
SurplusGLOBAL Korea Tel : 82-31-615-6800
회원가입하시면,
장비 담당자와 직접 연락하실 수 있습니다.